Genderhandläggare på våra ambassader

Motion 2007/08:U267 av Anne Ludvigsson (s)

av Anne Ludvigsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om genderhandläggare på våra ambassader.

Motivering

Det faktum att jämställdhet måste integreras i allt utvecklingsarbete kräver att arbetet läggs på en tydlig och hög nivå på våra ambassader, organisationer och institutioner som berörs av utvecklingsfrågor.

Sverige är ledande på området jämställdhet vilket förpliktar och uppmanar till förnyade utmaningar. Det finns fortfarande behov av implementering och dialog med samarbetspartner. Att prioritera jämställdhetsarbetet genom inrättande av en tjänst, befattning eller funktion som genderhandläggare har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt som är värt att följas upp. Sverige behöver nu genderhandläggare på ambassader, organisationer och institutioner för att riksdagens beslut och regeringens policyarbete ska kunna förverkligas som konkret handling i utvecklingsmiljöer.

Stockholm den 27 september 2007

Anne Ludvigsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)