Generisk klassning av narkotiska preparat

Motion 2009/10:So571 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning av generisk klassning av narkotiska preparat i syfte att effektivisera arbetet med narkotikaklassning.

Motivering

Den svenska narkotikapolitiken har, i ett internationellt perspektiv, under lång tid varit framgångsrik. När nya narkotiska preparat dyker upp på marknaden sker en noggrann utredning innan beslutet tas om narkotikaklassning.

Utvecklingen av nya droger är idag oerhört snabb. Nya preparat kommer ofta till genom att producenterna gör förändringar i sammansättningen av befintliga preparat, vilket innebär att myndigheten ofta hamnar steget efter. Detta är ett hot mot inte minst unga människors hälsa och mot den svenska narkotikapolitiken.

Ett aktuellt exempel är mefedron som narkotikaklassades så sent som våren 2009. Detta preparat har nu fått en efterföljare av det nästan identiska metedron som, efter utredning, föreslås bli narkotikaklassat.

En bredare och snabbare narkotikaklassning av substanser är nödvändig för att kontrollverktyg som tull och polis fortsatt ska kunna fungera.

Ett problem med en generisk narkotikaklassning är dock att den i vissa fall kan innebära problem för kemitekniska industrier. Preparat som innehåller vissa verksamma substanser kan då bli klassade som narkotika. Olika varianter av narkotika kan ha väldigt lika kemisk struktur.

En möjlig utväg skulle kunna vara att enbart narkotikaklassa den del av strukturen hos ett preparat som faktiskt påverkar hjärnans receptorer. Därigenom blir det svårare att ändra en liten molekyl eftersom det skulle påverka drogens effekt.

Genom att införa denna form av strategisk generisk klassning kan vi få en bredare och snabbare hantering av narkotikaklassningen och därigenom ge bättre förutsättningar för en fortsatt framgångsrik svensk narkotikapolitik. Hur detta ska göras bör utredas. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 5 oktober 2009

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)