Geriatrisk kunskap nödvändig på vårdcentraler och hälsocentraler

Motion 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det på varje hälsocentral/vårdcentral ska finnas läkare och sjuksköterskor/undersköterskor som har god geriatrisk kunskap, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Allas rätt till en jämlik och jämställd vård, oavsett ålder, är en fråga som det på alla sätt bör prioriteras för att verkställas. Idag är redan flera vårdcentraler och husläkarmottagningar särskilt organiserade kring äldre patienter, icke desto mindre återstår stora utmaningar innan den svenska vården är likvärdigt tillgänglig för alla – inklusive våra äldre. Det kan vara svårt att nationellt garantera krav på tillkomsten av hälsocentraler för specifikt för äldre i alla kommuner, eftersom våra kommuner är av så olika storlek. En viktig åtgärd för att ändå säkerställa en mer jämlik vård, är då åtminstone att garantera äldre en fast vårdkontakt.  Det som ändå då måste garanteras är att kunskapen i geriatrik finns på alla hälso-/vårdcentraler för att bättre både bemöta  äldre och kunskapen om just åldrandets sjukdomar finns tillgänglig.

Carina Ohlsson (S)

Aylin Fazelian (S)

Elin Gustafsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Paula Holmqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)