God vård och omsorg om äldre

Motion 2021/22:3803 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2021/22:3803

av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

God vård och omsorg om äldre

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att äldreomsorgslagen blir en rättighetslag och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa LOV för äldreomsorg i alla landets kommuner och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Ivos tillsyn av äldreboenden ska utökas samt att även oanmälda besök ska göras minst en gång om året och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ställa krav på att varje kommun har en äldreombudsman,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (46)