Gode män

Motion 2019/20:2021 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt register för gode män och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att komma till rätta med missbruk av utsatta människors situation och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten med professionella gode män och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om försäkring för gode män och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Frågan om en förändrad lagstiftning kring gode män och de som den är till för dras i långbänk. Det är oerhört viktigt att få en modern lagstiftning på plats. De som behöver hjälp och stöd av gode män måste kunna ha tillit till att systemet fungerar och att de inte blir bestulna och lurade. De gode män som gör ett gott jobb ska känna sig trygga med sitt uppdrag. Därför är det viktigt att det finns tydliga rutiner som gör att de som är beredda att utnyttja människor i behov av hjälp och stöd inte kommer undan med sina övertramp. Brott ska beivras, och att miljoner kronor försvunnit från enskilda personer som har blivit tilldelade en god man eller förvaltare saknas det ord för.

Det måste också till ett system som gör att personer som blir påkomna med att ha utnyttjat människors situation inte kan dyka upp på annan ort eller plats för att ta på sig nya uppdrag där. Så har hänt och som exempel kan nämnas västra Skåne där en person i en kommun kunde fortsätta sin verksamhet i en annan kommun och därmed fortsätter nya individer att drabbas av att deras tillgångar tas ifrån dem.

Ett annat exempel är när en kvinna på Facebook skrev: Sitter och gråter av glädje. Ibland vinner David över Goliat. Jag vann första ronden mot min mammas förvaltare. Huset han sålde långt under marknadsvärdet (till sig själv via bulvan och i maskopi med mäklaren) fick avslag av överförmyndaren så det tillhör fortfarande familjen.

Det är av vikt att gode mäns och förvaltares stölder polisanmäls, men så har oftast inte skett. Människorna som är i beroendeställning till de som ska hjälpa dem måste känna sig trygga med att kunna anmäla och få hjälp med att anmäla.

Samtidigt måste också gode män som gör ett bra jobb kunna känna sig trygga med det. Det är ett fantastiskt arbete med att stötta och hjälpa personer. Vi ska vara oerhört tacksamma mot de människor som i dag åtar sig att stötta och hjälpa andra. Det är viktigt även för deras skull att vi värnar de som gör ett fantastiskt jobb och som förtjän­ar all respekt för detta. Tyvärr så är det alltför många av dem som inte ser om sitt hus och ansluter sig till den försäkring som finns via föreningen man kan vara med i för att ha ett eget skydd, precis som med en hemförsäkring eller liknande. Därför är det viktigt att det när någon åtar sig uppdraget som god man alltid ska ges en upplysning om vikten av att ha en försäkring som god man.

I Norge har man infört en modell med professionella gode män. Detta bör vara en del av att se över lagstiftningen samtidigt som man också ser över möjligheten att ge böter till de kommuner som inte sköter kontrollen. Den lagtext som i dag ligger till grund för de personer som är i behov av hjälp och stöd är skriven i en annan tid och bör moderniseras för att den ska överensstämma med de samhällsförändringar som skett där människor i dag bor och lever i samhället. Vi behöver våra goda förvaltare, gode män och överförmyndare men vi får samtidigt inte acceptera att människor kommer undan med att sko sig på de utsatta.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Hänvisad: 2020-04-27 Inlämnad: 2020-04-27 Granskad: 2020-04-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)