Godkänt språktest för svenskt medborgarskap

Motion 2021/22:524 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett språktest och villkora godkänt resultat som en del i svenskt medborgaskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har utvecklats från ett relativt homogent samhälle till att bli ett av Europas mest mångkulturella under de senaste decennierna. De människor som finner Sverige som sitt nya hem har ambitioner och en drivkraft om ett bättre liv för sig själva och för sina barn.

Alltför ofta sätter det svenska systemet käppar i hjulen då integrering i det svenska samhället genom att komma ut på arbetsmarknaden kräver goda kunskaper i det svenska språket. Studier visar att det tar alltför lång tid för nyanlända att etablera sig på arbets­marknaden och allra längst tid för dem med flyktingbakgrund. En trend som måste vändas. I dagens samhälle är det kunskap och kompetens som är inträdesbiljetten till arbetsmarknaden, och språket är nyckeln. Språket spelar en avgörande roll i människans liv. Språket har betydelse för hur vi människor uppfattar varandra. Det handlar också om hur vi kan kommunicera med t.ex. förskola, skola, äldrevård, butiker och grannar. Hur man kan ta del i samhället, få förförståelse för svenska traditioner och göra sin röst hörd i en demokrati.

Att erbjuda undervisning och ha högt ställda förväntningar är att bry sig om och att snabbt få till stånd en inkludering som skapar en delaktighet och kan bygga en stolthet över sitt nya hemland. Genom krav på språkkunskaper och ett genomfört språktest för att få svenskt medborgarskap lägger vi också en nivå för tillhörigheten till vårt land. En gemensam grund skapar inträdesbiljetter till arbetsmarknaden som är i princip stängd utan språkbiljetten, och därmed saknas möjlighet att bidra till den svenska välfärden. I många EU-länder har man redan krav på att förstå och göra sig förstådd på landets språk, förutom en hel del andra krav, för att erhålla medborgarskap.

Medborgarskap är inte en fråga om ett antal papper som ska skrivas på utan en stark markering om en tillhörighet. Något att vara stolt över och ett bevis på en relation mellan individen och landet. Något att eftersträva och något att kämpa för. Härav är det av största vikt att vi inrättar undervisning som har sikte på godkända språktest för att skapa en integrering värd namnet och en ljus framtid för såväl nya som befintliga svenskar.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)