Gör det möjligt att studera esperanto i Sverige

Motion 2018/19:503 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra studier i esperanto i ämnet moderna språk och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att etablera en varaktig högskoleutbildning och forskning inom ämnet esperanto och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Esperanto är ett internationellt språk. Det introducerades för 130 år sedan och används numera av en global språkgemenskap med flera miljoner människor i nästan alla av jordens länder.

Esperantotalande personer har organiserat sig i tusentals organisationer i världen som arbetar för globalt samarbete, internationell kulturförmedling, fred och mänskliga rättigheter. Esperanto är idag ett levande språk med en gedigen litteratur, teater- och musikproduktion samt en omfattande verksamhet av kurser, konferenser, möten och andra projekt över hela världen.

Wikipedia på esperanto är idag större än på t.ex. danska, finska, grekiska eller hindi. Bara under de senaste tre åren har över en miljon studenter valt att studera språket genom onlinekurser.

Även i Sverige har esperanto en lång historia. En av de första esperantoklubbarna i världen startades i Uppsala, där också den första långvariga tidningen på esperanto gavs ut redan på 1800-talet. Än idag är esperantorörelsen betydande i Sverige. Den internationella kulturfestivalen för esperantotalare anordnas till exempel i Värmland 2018. Stockholm är ett centrum för produktionen av pop- och rockmusik på esperanto och flera svenska författare har skördat stora framgångar inom esperantolitteraturen.

Studier har visat att inlärningen av esperanto har en positiv påverkan på andra språkstudier. Esperantos grammatiska regelbundenhet och internationella ordförråd ökar elevernas förståelse för andra främmande språk.

Trots detta är det svårt att få utbildning i esperanto i skolan eller på högskolenivå. Det finns ingen undervisning i esperanto inom ramen för ämnet moderna språk. Därför kan elever inte lära sig esperanto även om viljan finns och behöriga lärare finns tillgängliga. Ofta saknas dock behöriga lärare eftersom utbildning på högskolenivå inte erbjuds regelbundet i Sverige. Olika svenska universitet och högskolor har ibland erbjudit utbildningar i esperanto, men det saknas ett konstant utbud i ämnet på högskolenivå och en motsvarande konstant forskning och metodutveckling. Det finns bl.a. i Polen och Nederländerna.

Jag anser därför att vi bör:

      Möjliggöra för elever att välja att studera esperanto inom ramen för ämnet moderna språk på gymnasienivå.

      Etablera en varaktig högskoleutbildning och forskning inom ämnet esperanto.

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)