Gör det möjligt för polisen att sätta skottdetektorer på tak för att stävja skjutningarna

Motion 2019/20:33 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör bli möjligt för polisen att använda skottdetektorer på tak och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den eskalerande grova brottsligheten där skjutningar och sprängningar har blivit vardagsmat är oroande och har bidragit till en växande otrygghet och rädsla i samhället. Allt färre vågar vittna och brottslingar kommer undan straff. Det rapporteras om butiksägare som blir utpressade och inte vågar anmäla, husinbrotten som ökar, antalet våldtäkter och gruppvåldtäkter ökar liksom antalet dödskjutningar och sprängningar. Detta är en utveckling som måste hejdas för att inte urholka tilliten till rättsväsendet.

En effektiv metod mot bekämpning av skjutningar är skottdetektorer på hustak. Detta finns i ett 90-tal städer i USA och har där bidragit till färre skjutningar och fler dömda brottslingar.

För cirka 10 år sedan hörde det till ovanligheterna att läsa i någon kvällstidning om bankrån med pistolliknande föremål eller kniv. Idag är handgranater, sprängmedel och skjutningar vardag i en del bostadsområden i vårt land. Inte bara är det kriminella gäng som drabbas samman utan även polisen blir beskjuten. Detta är en utveckling som är skrämmande och som måste hejdas.

Risken blir att fler väljer att isolera sig av rädsla för att drabbas av den eskalerande brottsligheten i samhället. Det öppna samhället hotas av kriminella som skaffat sig makt över vissa områden med exempelvis droghandel.

För att bekämpa den allt grövre kriminaliteten med skjutningar skulle skottdetek­torer på hustak kunna vara en viktig del. Dessa bör sättas upp i stora städer och i de av polisen utpekade 61 bostadsområden som har högst andel kriminalitet.

Skottdetektorer har stoppat många skjutningar i USA enligt polisen där, exempelvis i delstaten Philadelphia. Flera mord klaras upp och skottlossningarna har halverats på flera områden.

När en skottlossning sker känner skottdetektorn av det och skickar signalerar till en larmcentral. Kort därefter skickas larm till polisen med den exakta platsen för skottlossningen. På så sätt kan polisen komma snabbare till brottsplatsen och säkra bevis.

Det är på tiden att även polisen i Sverige ges befogenhet att använda sig av skottdetektorer på tak för att stävja de eskalerande skjutningarna i Sverige.

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-16 Granskad: 2019-09-17 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)