Gör körkortsutbildningen studiemedelsberättigad

Motion 2013/14:Ub260 av Gunilla Nordgren (M)

av Gunilla Nordgren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att göra körkortsutbildningen studiemedelsberättigad.

Motivering

Ungefär hälften av alla ungdomar mellan 18 och 24 år saknar idag körkort. Det är såväl dyrt som krångligt att ta körkort idag. Det finns idag branscher som skriker efter arbetskraft och flera av dem har körkort på sin kravlista. Enligt Bil Sweden är körkort den mest efterfrågade kompetensen på arbetsmarknaden vid sidan om högre utbildning.

De unga som inte arbetar är en outnyttjad resurs och det är viktigt ur både individ- och samhällsperspektiv att vi skapar möjligheter till anställningsbarhet.

Behovet av ett körkort kan upplevas olika beroende på om man bor på landsbygd eller i en tätort. Om vi menar allvar med en levande landsbygd bör vi göra det möjligt för ungdomarna att kunna ta sig till och från de arbeten som finns för att kunna bo kvar. Många som bor och arbetar på landsbygden är oftast hänvisade till bil för att kunna ta sig till och från arbetet, inte minst på obekväma arbetstider.

Sveriges främsta mål är full sysselsättning och då måste vi vara beredda att arbeta med breda lösningar för att göra det lättare för våra ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. En lösning skulle kunna vara att körkortsutbildningen blir studiemedelsberättigad för att ingen skall bli bortvald på grund av att man inte haft råd att ta körkort.

Regeringen bör därför överväga att se över möjligheten till att göra körkortsutbildningen studiemedelsberättigad.

Stockholm den 23 september 2013

Gunilla Nordgren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)