Gör MDH till tekniskt universitet

Motion 2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. (S)

av Hans Ekström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mälardalens högskola – MDH är en viktig kompetensförsörjare i regionen och fungerar både som samhällsbyggare och tillväxtmotor. Högskolan är betydande för hela Sveriges konkurrenskraft i omvärlden och bidrar till att bygga Sverige som kunskaps­nation. Den är viktig för våra stora internationella koncerner såsom ABB och Volvo och stärker industrins konkurrenskraft.

MDH är landets största högskola med omkring 15000 studenter och 900 medarbe­tare. Högskolan bedriver forskarutbildning, vilket inte alla högskolor gör. Exempelvis håller MDH:s forskning om miljöteknik och energieffektiviseringar världsklass.

MDH är en attraktiv högskola och lockar många av regionens högskoleelever. De bedriver utbildningar i både Eskilstuna och Västerås. Antalet utbildningar som MDH erbjuder och antalet studenter som väljer dessa kan mäta sig med flertalet universitet. Detta till trots har MDH väsentligt lägre forskningsanslag än universiteten.

En viktig orsak till att MDH kunnat utveckla sin forskning är att högskolan tagit sin roll som samhällsbyggare på allvar. Skolan har ett nära samverkansavtal med ABB och ett nära samarbete med Volvo. Skolan har också en nära samverkan med den offentliga sektorn.

Att vara universitet innebär mer fördelaktiga ekonomiska förutsättningar att bedriva högkvalitativ utbildning och forskning av och med skickliga lärare och forskare och stärker samtidigt attraktionskraften bland studenterna. Därför vill vi framhålla vikten av att regeringen säkerställer Mälardalens högskolas framtida behov av forskningsresurser. Vägen till universitetsstatus har öppnats efter att statsministern tillsammans med ministern för högre kunskap och forskning aviserade att MDH har potentialen att bli landets nästa tekniska universitet. Det är mer än 20 år sedan Sverige fick sitt senaste tekniska universitet.

Hans Ekström (S)

Fredrik Olovsson (S)

Olle Thorell (S)

Åsa Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)