Gör Nimis till ett kulturminnesmärke

Motion 2021/22:3353 av Magnus Jacobsson och Michael Anefur (båda KD)

av Magnus Jacobsson och Michael Anefur (båda KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra Nimis till ett kulturminnesmärke och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lars Vilks var en unik konstnär som genom sin konst utmanade både det offentliga och det religiösa Sverige. Genom sitt arbete stod han upp för religions- och yttrandefriheten. Och även om enskilda konstverk alltid kan diskuteras, vilket i sig var en del av hans konst så kommer han vara känd för att han utmanande det invanda.

Ett av hans mest kända verk är Nimis som ligger i Kullabergsnaturreservat. Installationen är i sig en provokation där han utmanade den rådande ordningen avseende bygglov mm samtidigt har hans olovliga installation blitt en se värdighet som i sig gör att Kullabergsnaturreservat idag är ett av Sveriges mest kända reservat. Det är bland annat i denna paradox som Lars Vilks visar sin storhet som konstnär.

Nimis i Kullaberg bör bli ett kulturminnesmärke. Det vore ett värdigt sätt att minnas Lars Vilks som konstnär, som fick stor uppmärksamhet samtidigt som han skapade både känslor och debatt avseende konst-, religions- och yttrandefriheten.

Magnus Jacobsson (KD)

Michael Anefur (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)