Göteborg som föregångsstad för ny teknik

Motion 2021/22:3029 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)

av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra Göteborg till en föregångsstad för ny teknik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Göteborg är en stad för utveckling och en stad där industrier frodats och satt Sverige på världskartan. Många framgångsrika företag har sitt säte i staden och många innovativa företag utvecklas där. Det finns mycket tekniskt kunnande i staden. Chalmers och Lindholmen Science Park är två starka aktörer när det kommer till innovation. Lindholmen Science Park driver t.ex. flera av Sveriges främsta utvecklingsprojekt med fokus på morgondagens mobilitet.

För att skapa förutsättningar för framtida innovationer bör det ges möjlighet att även praktiskt testa innovationer i verklig miljö. Göteborg är en lämplig stad att nyttja som experimentstad. Det kan handla om allt från förenklade tillståndsprocesser till att ge tillstånd till nya innovativa material för byggande. Att skapa goda förutsättningar för innovation gör Göteborg än mer attraktiv som arbetsmarknad för produktutveckling. Om Göteborg tillåts bli en experimentstad finns det goda möjligheter att Sverige stärker sin status som innovationsland och kan exportera mer teknik som främjar framkomlighet, byggande och miljöteknik. Detta ska naturligtvis ske under kontrollerade former med vidtagna säkerhetsåtgärder för allmänheten.

Dennis Dioukarev (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)