Göteborgsområdets elförsörjning

Motion 2022/23:1982 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

av Aylin Fazelian m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att säkra elförsörjningen inom Göteborgs arbetsmarknadsområde och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Göteborgs arbetsmarknadsområde är sedan 10 år den region i Sverige som har starkast tillväxt av jobb och ekonomi. Regionen visar den starkaste tillväxten vad gäller arbetstillfällen och nyetableringar av framtidens gröna jobb är stark i hela Västra Götaland.

En stor utmaning är att tillväxt, klimatomställningen och nyindustrialisering måste följas av en säkrad elförsörjning.

Att säkra framtidens elbehov måste bygga på en mix av energislag och ny elproduktion och upphandling av elsystemtjänster måste trygga en stabil elförsörjning med låga elpriser för hushåll och verksamheter.

Staten måste skapa förutsättningar för en snabb tillväxt av ny elproduktion. Den havsbaserade vindkraften har idag den högsta potentialen att snabbt bidra till ökad elproduktion och en stadigt ökande effekt i takt med att vindkraftsparker byggs ut.

Den högerkonservativa regeringen har genom att i praktiken lägga alla ägg i kärnkraftskorgen och samtidigt försämra investeringsförutsättningarna för havsbaserad vindkraft försämrat förutsättningarna för tillväxt och omställning i hela landet - och därmed försämrat förutsättningar för planerade och påbörjade investeringar i Göteborgs arbetsmarknadsområde.

Den kärnkraft som den högerkonservativa regeringen lägger allt sitt fokus på räcker inte för att klara elektrifieringen här och nu, därför måste den förnybara kraften byggas ut och ges rätt förutsättningar.

Regeringen behöver skyndsamt återkomma med åtgärder för att säkra elförsörjningen på kort, medellång och lång sikt inom Göteborgs arbetsmarknadsområde

 

 

Aylin Fazelian (S)

Joakim Järrebring (S)

Kenneth G Forslund (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)