Gps-övervakning

Motion 2018/19:2678 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa obligatorisk gps-övervakning av all utländsk trafik som kör i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av fler kontroller på vägarna av all yrkestrafik och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utökat samarbete mellan myndigheter för att minska fusk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk åkerinäring är hårt drabbad av osund konkurrens och lönedumpning. Många chaufförer arbetar idag under omänskliga förhållanden, och de gör det till löner och villkor som ligger långt ifrån svenska lönenivåer och kollektivavtal. Detta drabbar svenska chaufförer och åkerier hårt.

Oseriösa transportköpare utnyttjar denna situation och därmed dumpas villkor och löner.

Situationen är oacceptabel och hotar seriösa företag och arbetsgivare. De konkurre­ras ut av oseriösa företag som försämrar villkor och dumpar löner. Vi måste nu få till ett kontrollsystem där vi kan stoppa och beivra fusket. Svenska myndigheter måste också samverka på ett bättre sätt för att komma åt fusket.

Den första juli 2018 drev regeringen och riksdagen igenom ett beställaransvar med undersökningsplikt. Transportören ska säkerställa att transporten sker i enlighet med lagar och avtal.

Men arbetet måste fortsätta. I Sverige borde obligatorisk gps-övervakning av all utländsk trafik som kör i Sverige införas. Det behövs fler kontroller på vägarna av all yrkestrafik och utökat samarbete mellan myndigheter för att minska fusket.

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)