Gränshandel och eftersatt infrastruktur mellan Sverige och Norge

Motion 2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L)

av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra förutsättningarna för gränshandel genom att förbättra infrastrukturen mellan Sverige och Norge och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de handelstraktat som reglerar handeln mellan Sverige och Norge för att förenkla gränshandeln mellan länderna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Frihandeln och vår öppenhet mot omvärlden har gjort Sverige rikt. Tack vare frihandeln kunde vi svenskar lyfta bort fattigdomens ok och höja blicken från nöd till nya affärer här hemma och i andra länder. Idag är vi fortfarande ett litet land, men våra affärer känner få gränser i den fria världen. Det finns dock klara förbättringsområden. Särskilt när det gäller kontakterna med vårt västliga grannland Norge.

Utvecklingen i gränshandeln har under den senaste 20-årsperioden varit betydligt starkare än utvecklingen i övrig detaljhandel i Sverige. Det märks i Bohuslän, Dalsland och Värmland.

Gränshandeln och transporterna av gods och passagerare över gränsen vidgar arbetsmarknadsregionen och gör att Västra Sverige och de östra delarna av Norge, inklusive huvudstadsregionen Oslo, växer samman till en funktionell region. På många orter utgör gränshandeln grunden för välståndet. I värmlandskommunerna Eda och Årjäng och i Strömstad i Bohuslän frodas gränshandeln. Den måste få goda förutsättningar att fortsätta växa.

Hinder för handeln

Enligt en rapport från Kommerskollegium finns det flera administrativa hinder för handel mellan Sverige och Norge. Norge är inte en del av den inre marknaden i EU, men en del av EES. Till detta kommer andra traktat som ska underlätta handeln. Även om mycket har gjorts på detta område är det fortfarande långt till drömmen om fri handel. De svenska företagen anger bland annat komplicerade tullprocedurer och tulladministration, krav på momsombud i Norge och etableringskrav för att kunna registrera en norsk toppdomän som handelshinder. Dessa måste undanröjas för att handeln mellan Sverige och Norge ska kunna utvecklas.

Infrastrukturen mellan Norge och Sverige är en stor bromskloss för handeln mellan länderna. Järnvägssträckan mellan Öxnered i Sverige och Halden i Norge saknar dubbelspårig järnväg, vilket medför förseningar för både gods och persontrafik. Att resa mellan Göteborg och Oslo tar fyra timmar, något som försvårar affärsresor i regionen. Det är viktigt att planeringen av gränsöverskridande infrastruktur samordnas mellan Sverige och Norge betydligt bättre. Upprustningen av järnvägen mellan Göteborg och Oslo på sträckan genom Dalsland, likaväl som Bohusbanan genom Bohuslän, är därför mycket angelägen för att företag och konsumenter som vill nyttja gränshandeln mellan våra länder, inte ska drabbas negativt.

Said Abdu (L)

Lars Tysklind (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-21 Granskad: 2017-09-21 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)