Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Granska skolor som drivs av trossamfund

Motion 2016/17:2475 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)

av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skolinspektionen i uppdrag att granska skolor som drivs av trossamfund eller har en nära koppling till sådana och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda vilka ekonomiska band som bör finnas mellan offentligt finansierade trossamfund som också driver friskolor, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Skolan ska vara en plats för barn och unga att utbilda sig och bli vuxna. Det ska vara en trygg plats som står nära grundläggande svenska värderingar om frihet, demokrati, jämlikhet, jämställdhet och respekt för olikheter. Det ska inte vara en plats där indoktrinering eller rekrytering till odemokratiska och våldsförhärligande ideologier frodas.

De senaste åren har vi dessvärre kunnat se hur hundratals svenskar sökt sig till konfliktområden i Syrien och Irak för att slåss med våldsamma islamistiska grupperingar. Resenärerna delar en trohet till extremt våldsamma, intoleranta och människofientliga åsikter som frodas genom breda islamistiska nätverk. Ett tydligt exempel på en kommun där religiös fundamentalism gror är Göteborgs kommun, som med råge har flest jihadistresenärer trots stora satsningar för att motverka detta. Göteborg råkar även vara en kommun med utbyggda islamistiska nätverk som samarbetar och drar nytta av offentliga medel som används för utbildning och spridning av radikala religiösa budskap.

En viktig del för att rekryteringarna ska kunna fortgå och för att unga ska ta till sig detta tankesätt, är att i ett tidigt skede hela tiden låta hjärntvätta människor, då inte helt sällan barn och unga som är lättpåverkade. Det är inte bara i Göteborg vi kan se denna företeelse. En stor del av de trossamfund som verkar i Sverige har kopplingar till svenska terrorister bedriver också andra verksamheter, så som skolor. I vissa av dessa kan vi se skolpersonal som är direkt eller indirekt anslutna till organisationer som stödjer våldsbejakande och islamistiska grupper. Här har vi ett grundläggande problem som kan och omedelbart måste åtgärdas.

Regeringen bör ge Skolinspektionen i uppdrag att granska skolor som drivs av eller har en nära koppling till trossamfund. Eftersom ekonomin är viktig för religiöst fundamentalistiska grupper bör regeringen likaså utreda vilka ekonomiska band som bör finnas mellan offentligt finansierade trossamfund som också driver friskolor.

Markus Wiechel (SD)

Johan Nissinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)