Gränsskydd

Motion 2019/20:1340 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stärka gränspolisens situation och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra lagen så att tullen ges befogenhet att beslagta stöldgods och gripa misstänkta gärningsmän, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vintern 2018 riktade EU stark kritik mot den svenska gränskontrollen och det framför­des till och med att den svenska gränspolisen inte levde upp till åtagandena inom Schengensamarbetet. Enligt uppgift kvarstår många problem. Bland annat talas det i medieuppgifter (SvD 25/8-19) om att gränspoliserna ännu är för få, saknar kompetens och att det brister i ledarskapet. I Schengenrapporten konstaterades till exempel att många som arbetar på Arlanda inte har fått någon fortbildning på sju eller i några fall mer än tio år. Detta är förstås orimligt. Men förutom att Sverige har problem att hantera inkommande resenärer så finns också problem med utgående gods.

På senare år har det nämligen uppmärksammats stora problem med internationella stöldligor som lämnar landet utan att tullen kan ingripa. I nuläget har tullen nämligen inga rättigheter att beslagta stöldgods eller gripa misstänkta gärningsmän ifall de skulle påträffa stöldgods. Under maj och juli månad lade tullen 90procent av arbetstiden på kontroller och av dem gällde bara ca 2procent utgående kontroller. Samtidigt vet man att uppskattningsvis 12 miljarder kronor försvinner ut ur landet varje år liksom uppe­mot 90procent av alla stulna lantbruksmaskiner. Men någon exakt statistik på detta finns inte eftersom tullen inte får ingripa. Tullens uppdrag har istället varit inriktat på inkommande skjutvapen och narkotika, vilket naturligtvis också är ytterst viktigt. Inte minst med tanke på skjutningar och sprängningar som sker. Ska Tullverket få rätt att ingripa mot stöldgodset krävs nya regler. Det sker snabbast genom en förordnings­ändring såsom de förordningar som finns på plats rörande utförsel av snus, kultur­föremål och krigsmaterial.

Den allvarliga situation som råder vid Sveriges gräns väcker ilska och frustration. För gemene man förefaller det helt orimligt att tullen inte har befogenhet att agera då de ser billast efter billast lämna landet fullpackat med stöldgods. Att finansministern i det läget skjuter på den förestående beslutsprocessen är häpnadsväckande. Inte minst efter­som det faktiskt finns ett tillkännagivande i frågan. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)