Grooming och säkerhet på Internet

Motion 2007/08:Ju237 av Magdalena Andersson och Finn Bengtsson (m)

av Magdalena Andersson och Finn Bengtsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lag mot grooming.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om undervisning om säkerhet på Internet.1

1 Yrkande 2 hänvisat till UbU.

Motivering

Internet är fantastiskt, men där förekommer också högst ovälkomna och oönskade aktiviteter. Företeelsen grooming, vuxna som söker sexkontakter med barn via Internet, är ett växande och omfattande problem: Ett möte i cyberrymden där allt till en början verkar oskyldigt men som snabbt kan förvandlas till en mardröm; en till synes sympatisk kille eller tjej visar sig istället vara någon som är ute efter unga flickor och ibland också pojkar i syfte att förmå dem till att exempelvis ”prata” sex, visa brösten, skötet eller hela kroppen i webbkameran, ha cybersex och ibland fysiska möten.

Det är numer inte ovanligt att unga människors liv på nolltid slås i spillror, kanske genom en lite för utmanande bild som hamnat på nätet, en posering i webbkameran eller genom ett chattinlägg. En enda knapptryckning kan förvandla en person från okänd till ökänd. En bikiniklädd ung flicka kan sig själv ovetande finnas på porrsajter – en konsekvens hon inte räknade med när hon kanske för första gången var nöjd med ett foto. På Internet finns ingen ångerknapp, allt kan spridas och kopieras innan man själv ens hinner blinka.

  • Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade i våras en rapport som bl.a. baseras på en enkätundersökning där man frågat flickor i nionde klass om de på Internet kontaktats av okända människor som de uppfattat som vuxna och som uttryckt ett sexuellt intresse. Nästan hälften av dem svarade ja.

  • I FN:s Barnrättskommittés slutrapport till den svenska regeringen daterad januari 2005, underströks att Sverige måste strengthen the protection measures for children who are using Internet and the awarness-raising programmes for children about the negative aspect of Internet …” 1.

  • Organisationen Ecpat uppger att lärare, skolungdomar och föräldrar regelbundet kontaktar ECPAT i syfte att ställa frågor om vad man kan göra eller vem man ska vända sig till med frågor relaterade till Internet när barn har farit illa.

För oss är problemet med grooming uppdelat i två delar, det handlar dels om barns och ungdomars hanterande av Internet, dels om de vuxna som ägnar sig åt grooming. Vi anser därför att det krävs en lag för att komma åt den alldeles speciella problematiken ”grooming”. Därutöver krävs att barn och unga får den undervisning om säkerhet på Internet som de behöver för att själva kunna skydda sig. Det sker i många fall, men tyvärr inte alltid. Sådan undervisning bör därför införas i läroplanen för grundskolan.

Stockholm den 28 september 2007

Magdalena Andersson (m)

Finn Bengtsson (m)


[1]

FN:s Barnnrättskommittés Concluding Observations, punkt 44 a, sidan 8.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)