Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Grundkrav på kollektivavtal

Motion 2021/22:1697 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för krav på villkor enligt svenska kollektivavtal vid offentliga upphandlingar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för krav på villkor enligt svenska kollektivavtal när en arbetsgivare får stöd via Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadspolitiska program, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Idag har en stor del av Sveriges arbetsgivare kollektivavtal. Det innebär att de anställda har ett försäkringsskydd och är garanterade lägstalöner enligt avtal. Det är en central del av den svenska modellen på arbetsmarknaden.

För att motverka osund konkurrens och lönedumpning på svensk arbetsmarknad bör krav om villkor och löner i enighet med svenska kollektivavtal finnas vid offentliga upphandlingar och när en arbetsgivare får stöd via arbetsförmedlingen genom arbets-marknadspolitiska program.

Regeringen bör därför överväga att verka för att införa dessa krav.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)