Grundskola och förskola

Motion 2003/04:Ub392 av Håkan Larsson m.fl. (c)

av Håkan Larsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

2003/04:Ub392

av Håkan Larsson m.fl. (c)

Grundskola och förskola

1 Sammanfattning

Förskolan omfattar en allt större andel av alla barn och spelar en viktig roll för barns utveckling och lärande. Förskolan är med och lägger grunden för ett livslångt lärande, där lärandet i förskolan har sin grund i leken. För Centerpartiet är det viktigt att ge bästa tänkbara förutsättningar för en hög kvalitet i förskolans verksamhet. Vi vill också se att det råder lika villkor för alla som innebär att den enskilda familjen ska ges möjlighet att välja hur den vill ordna sin barnomsorg. Centerpartiet har varit pådrivande för en läroplan för förskolan. Det är viktigt att arbetslösas barn, barn till föräldralediga och barn till asylsökande garanteras plats i förskolan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (30)