Gymnasieelevers rätt till information om arbetsmarknaden från parterna

Motion 2021/22:1660 av Björn Wiechel och Åsa Karlsson (båda S)

av Björn Wiechel och Åsa Karlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att alla gymnasieelever ska ha rätt till information om arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska modellen på arbetsmarknaden bygger på starka parter, där arbetstagarnas respektive arbetsgivarnas organisationer har en hög anslutningsgrad, så att de med starkt mandat och genomslag kan förhandla och skapa rättvisa och ansvarsfulla regler för arbetets marknad. Modellen har tjänat Sverige väl.

För den enskilda arbetstagaren eller arbetsgivaren är de rättigheter och skyldigheter som kommer med kollektivavtalen ofta helt grundläggande för trygghet, ordning och framtidstro. Det är viktigt för medlemmarna med starka organisationer, och det är viktigt för organisationerna med många medlemmar.

Den trend som funnits med sjunkande anslutningsgrad är ett stort problem. Arbetare och arbetsgivare står då utan skydd, den osunda konkurrensen kan breda ut sig och oredan leda till sociala problem, hämmad ekonomisk utveckling och sämre välfärd. Trenden behöver vändas.

Ett steg för detta är att alla unga som ska ut på arbetsmarknaden, som framtida arbetare och arbetsgivare, får kännedom och kunskap om arbetsmarknadens parter och funktionssätt. Det kan ske genom att alla gymnasieelever ges rätt till information om arbetsmarknaden.

Björn Wiechel (S)

Åsa Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)