Hållbar förvaltning av djur och natur

Motion 2020/21:3273 av Nina Lundström m.fl. (L)

av Nina Lundström m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2020/21:3273

av Nina Lundström m.fl. (L)

Hållbar förvaltning av djur och natur

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den biologiska mångfalden och friluftslivet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens betydelse för klimatet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens motståndskraft mot klimatförändringar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om principen att jordbruket ska ersättas för kollektiva nyttigheter och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)