Hållbar fred i Afghanistan

Motion 2020/21:2422 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (båda S)

av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige, genom sina olika engagemang i Afghanistan, fortsatt ska verka för att befolkningens röster finns närvarande i fredsbyggande och fredsförhandlingar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ingen fred i Afghanistan blir hållbar utan att befolkningen är inkluderad. För att uppnå verklig fred krävs mer än ett underskrivet papper. Fred förutsätter lokal förankring och meningsfull inkludering av civilbefolkningen, av landsbygdens folk, av unga och av kvinnor. Freden är, inte minst för befolkningen, en process och inte ett dokument, ett liv och inte ett avtal.

Idag talas det för lite om hur fred i form av avtal också kan implementeras och bli verklighet. Det finns en risk att långsiktiga investeringar i lokalsamhällen prioriteras ned till förmån för kortsiktiga fredsprojekt.

Fredsförhandlingarna måste inkludera den afghanska civilbefolkningen, inklusive kvinnor, unga och minoriteter så att de får göra sina röster hörda.

Sverige har under åren bidragit såväl militärt som med utvecklingsinsatser. Afghanistan är sedan 2013 det största mottagarlandet för svenskt bistånd. Sedan 2014 ligger tonvikten i det svenska engagemanget på långsiktigt stats- och fredsbyggande samt politiskt stöd. På uppdrag av regeringen har ambassaden i Kabul bland annat identifierat ett trettiotal kvinnor från olika provinser som ansågs kunna spela en roll i lokalt fredsbyggande. Dessa kvinnor har sedan deltagit i ett utbildningsprogram i medling och dialog anordnat av Folke Bernadotteakademin.

Genom Sida har en ny svenskstödd plattform lanserats i Afghanistan, som ska låta befolkningens röster höras i de fredssamtal mellan regeringen och talibanrörelsen som inletts. Fredsplattformen AMIP har utvecklats av afghanska civilsamhället med stöd av biståndsmyndigheterna Sida och Folke Bernadotteakademin, på uppdrag av EU, för att det afghanska folkets åsikter och perspektiv ska nå förhandlingsbordet.

Detta är ett viktigt steg för att fredsprojekten ska bli långsiktiga och accepterade av det afghanska folket. Sverige måste fortsatt, genom sina olika engagemang i Afghanistan, stå upp för befolkningens röster i fredsförhandlingarna.

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Alexandra Völker (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)