Hållbar landsbygdsutveckling

Motion 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP)

av Tina Ehn m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2011/12:MJ469

av Tina Ehn m.fl. (MP)

Hållbar landsbygdsutveckling

MP1601

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 5

4 Småföretag på landsbygd 5

5 Utbildning för ökad kunskap, utveckling och framtid 6

6 Kvalificerad arbetskraft till företag 6

7 Folkbildning 7

8 Bredband och telefoni 7

9 Smarta samåkningsmöjligheter även på landsbygden 8

10 Kollektivtrafiken 9

11 Samåkning via mobiltelefonen 9

12 Kuxatrafiken 9

13 Anropsstyrd trafik 10

14 Biogassatsning 10

15 Bymacken 10

16 Kultur för alla – kulturell allemansrätt! 11

17 Kulturhus och scener 11

18 Bibliotek 12

19 Växande städer – ett problem med gröna lösningar 12

20 Hot mot åkermark och utarmning av småkommuner 13

21 Lokal
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)