Hållbar semesterstart

Motion 2019/20:25 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att installera vattenpåfyllningsstationer inne på statligt ägda flygplatser i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att åka på utlandssemester är för många svenskar förknippat med sol, värme och bad. Ett tillfälle för avkoppling, återhämtning och tid med familjen. Möjligheten att åka på semester utomlands skiljer sig från familj till familj, medan en del åker varje år får andra spara länge för att ha råd med flygbiljetter, hotell och övriga utgifter. För de resurssvaga hushåll som måste planera utgifterna noggrant kan dock utlandssemestern få en dålig start redan på flygplatsen. Restauranger och servicebutiker på flygplatser tar ut höga priser för mat och vatten. För familjer som tar med sig matsäck och dryck blir det ett ekonomiskt bakslag redan vid säkerhetskontrollerna att behöva slänga medhavd dryck, eftersom vätska inte får tas igenom. De får i stället finna sig i att betala upp till 40 kr per flaska vatten. För en familj med två vuxna och två barn blir priset 160 kr enkel resa. För många familjer spelar sådana marginalkostnader en avgörande roll och är därmed inte en trivial utgift.

Problemet med överprissättning av mat och dryck på flygplaster har börjat uppmärksammats internationellt och flera flygplatser i Europa har nu åtgärdat problemet genom att installera stationer där vattenflaskor kan fyllas på med vatten. Statens förvaltningsbolag Swedavia som driver och utvecklar tio flygplatser runt om i Sverige - Arlanda bland annat bör åläggas direktiv för att tillhandhålla möjligheten till påfyllningsfontäner. På så sätt ges resenärer möjlighet att ta med tomma plastflaskor genom säkerhetskontrollerna för att sedan fylla på dessa inne på flygplatsen. Förutom


att det håller utgifterna nere för resenärerna så finns en miljö- och hållbarhetsaspekt i sammanhanget i och med en minskad plastkonsumtion.

Dennis Dioukarev (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-13 Granskad: 2019-09-16 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)