Hållbar turism

Motion 2013/14:N332 av Anita Brodén m.fl. (FP)

av Anita Brodén m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kraftsamling vad gäller marknadsföring i syfte att presentera Sverige som ett intressant rese- och turistmål.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ökad medvetenhet kring hållbar turism med en miljöpolicy för massturismen.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en strategi för svensk natur- och ekoturism, för att förbättra tillväxt, lönsamhet, klimatsmarta transporter och konkurrenskraft.

Motivering

Över hela landet satsar kommuner och regioner på att marknadsföra sina lokala sevärdheter. Marknadsföringen har fått ökad betydelse och man arbetar mer strategiskt med turistfrågorna. Regeringens riktade satsningar på att utveckla turismen i Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre kommer med all sannolikhet att få god utdelning. Förhoppningsvis kan det leda till en utväxling till gagn för fler kommuner och regioner.

Sedan år 2000 har den svenska besöksnäringen haft en stor framgång och sysselsätter nästan 170 000 personer, något som branschen hoppas kunna fördubbla till år 2020. Årligen besöks vårt land av drygt 16 miljoner utländska turister och affärsbesökare. Sedan år 2000 har utländska besökares ”exportvärde” ökat med nästan 162 %. År 2012 ökade exportvärdet, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, med 7,5 % till 106,5 miljarder. Mest pengar läggs på varuinköp, mat, boende, upplevelser och transporter. Turismen har med andra ord blivit vår bästa exportvara! Riksförbundet Sveriges museer uppskattar att 2,5 miljoner besökare reser till Sverige med kultur som resans primära syfte. Av dessa antas 15–45 procent vara museiturister. Vinterturismen i Sverige bedöms ha en stor potential att öka.

Sverige anses som ett intressant land med en hållbarhets- och miljöprofil, vilket efterfrågas alltmer. Massturismen har dock fortsatt stora utmaningar. Klimatutsläppen från turistsektorn beräknas uppgå till 5 procent, varför en miljöpolicy för den delen av besöksnäringen behöver tas fram. Särskilt fokus behöver ligga på samordning, ansvarsfrågan och transporter.

Ekoturismen bidrar till landsbygdsutveckling och värnande av den biologiska mångfalden samt viktiga framtidsjobb på svensk landsbygd kring olika upplevelser i form av lokala måltider, unikt boende och kunniga guidningar. För att Sverige skall fortsätta att utvecklas och nå den målsättning som branschen satt upp krävs förutom en turiststrategi och en god infrastruktur också en kraftsamling vad gäller marknadsföring i syfte att presentera såväl inhemska som utländska turister ett intressant turistmål. Marknadsföringen kan också med fördel bedrivas i samverkan med övriga nordiska länder.

Stockholm den 3 oktober 2013

Anita Brodén (FP)

Lars Tysklind (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Christer Winbäck (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)