Hållbara gröna näringar

Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Sammanfattning

Svenskt jordbruk står för god djuromsorg, säker mat, öppna landskap, miljöhänsyn och arbetstillfällen. Jordbruket spelar också en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Svenskt jordbruk är bäst i världen när det exempelvis gäller låg antibiotikaresistens, liten förekomst av salmonella och god omsorg om djuren. För att vi ska kunna upprätthålla de här högre kraven i ett internationellt perspektiv måste svenskt jordbruk ha rätt förutsättningar.

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Förslag till riksdagsbeslut

Ett hållbart lantbruk

Kompetensförsörjning inom de gröna näringarna

Antibiotika

Sunda säkra livsmedel

Djurskydd

Trygghet för lantbrukare

Hästnäringen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (45)
Behandlas i betänkande (20)