Hälsa för alla - liberal folkhälsopolitik

Motion 2020/21:3260 av Lina Nordquist m.fl. (L)

av Lina Nordquist m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2020/21:3260

av Lina Nordquist m.fl. (L)

Hälsa för alla – liberal folkhälsopolitik

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skapandet av en nationell strategi för hälsa och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella kunskapsbaserade riktlinjer för äldreomsorgen och funktionshindersområdet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om primärvården och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagshälsovårdens roll i folkhälsoarbetet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)