Hälsa, sjukvård och omsorg

Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2019/20:3253

av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Hälsa, sjukvård och omsorg

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Kortade köer genom stärkt patientinflytande

Förbättrad information om väntetider inför behandling

En nationell informationsportal för stärkt patientmakt

Digitala alternativ för en närmare vård

Nationell lösning för digitala vårdtjänster

Tydligare gränsdragning mellan sjukvård och tandvård

Snabbare validering av läkare utbildade utanför EU

Ökad organdonation

Regelförenkling för embryodonation

Förvaring av befruktade ägg

Altruistiskt surrogatmoderskap

Individuell bedömning av den fysiska hälsan för IVF

Adoption av omplacerade barn

Fysisk aktivitet på recept till seniorer

En nationell handlingsplan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (47)