Hälso- och sjukvård

Motion 2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP)

av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP)

Motion till riksdagen

2020/21:3637

av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP)

Hälso- och sjukvård

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Behov av sjukvård är ej statiskt – folkhälsa kräver ständig analys

Erfarenheter från covid-19

Hälsofrämjande perspektiv och jämlik hälsa

Genusperspektiv på vården – behovet av jämställd vård

Den nära vården

Hemsjukvården behöver utvecklas

Vården i sig kan bli mer hälsofrämjande

Fysisk aktivitet på recept

Kultur och natur på recept

Att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Omvänt kravförhållande

Traumavård

Vårdens viktiga roll vid våld i nära relationer

Förebygg suicid

För minskad psykisk ohälsa hos unga

Stärkt elevhälsa, första linjens psykiatri
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (66)
Behandlas i betänkande (13)