Handikappolitik

Motion 2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:So382

av Lars Ohly m.fl. (v)

Handikappolitik

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Funktionshindrades levnadsvillkor 4

5 Funktionshindrade är kvinnor och män 5

6 Rätt till hjälpmedel 6

7 LSS och personlig assistans 7

8 Diskrimineringslag 8

9 Tillgänglighetssatsning 2010 9

10 Demokratiska rättigheter 10

11 Funktionshindrade barn 11

12 Färdtjänst 12

12.1 Begränsningar av antal resor 12

12.2 Kvalitet i färdtjänsten 13

12.3 Ledsagare och medresenär 13

13 Bilstöd 14

14 Våld mot funktionshindrade kvinnor 15

15 Speciallivsmedel 16

16 Stöd till handikapporganisationerna 17

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)