Handikappolitik

Motion 2007/08:So381 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:So381

av Lars Ohly m.fl. (v)

Handikappolitik

v403

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Levnadsvillkor för människor med funktionshinder 3

5 13 000 fler anställda i handikappomsorgen 5

6 Rätt till hjälpmedel 5

7 LSS och personlig assistans 7

8 Diskrimineringslag 8

9 Tillgänglighet 8

10 Barn med neuropsykiatriska diagnoser 9

11 Färdtjänst 10

11.1 Begränsningar av antal resor 10

11.2 Kvalitet i färdtjänsten 11

11.3 Ledsagare och medresenär 11

12 Bilstöd 12

13 Våld mot kvinnor med funktionshinder 13

14 Speciallivsmedel 14

15 Stöd till handikapporganisationerna 15

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)