Handikapptillstånd

Motion 2007/08:T435 av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (s)

av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om handikapptillstånd.

Motivering

Sveriges medborgare skaffar allt fler bilar. I storstäderna tätnar jakten på parkeringsplatser. Men rörelsehindrade står ofta utanför detta eftersom de har särskilda parkeringstillstånd. Handikapparkeringstillstånd utfärdas av kommunerna för rörelsehindrade. Tillståndet gör det möjligt för rörelsehindrade att parkera där det vanligtvis inte är tillåtet att stå, eller på specifika handikapplatser. Fördelarna med de rörelsehindrades parkeringstillstånd är många. Så många att de nu blivit hårdvaluta på svarta marknaden. Ett stulet handikapptillstånd betingar idag ett värde på tiotusentals kronor på svarta marknaden, och för kommunerna innebär detta dessutom en förlorad parkeringsintäkt. För den handikappade som får inbrott i sin bil innebär det en förlust i både tid och pengar då detta blir ett försäkringsärende och problem som att bilen fylls med glassplitter och den handikappade själv måste stå för självrisken. Ett annat problem som uppstår är att allt fler p-tillstånd kommer ut på marknaden, vilket minskar antalet lediga platser för de rörelsehindrade som verkligen behöver dem.

Parkeringstillståndet är utfärdat för individen och inte på en specifik bil. Det gör att tillstånden kan användas i alla bilar, även de bilar som tillhör dem som stulit tillstånden. Att tillstånden dessutom kan användas i de flesta europeiska länder minskar inte stöldbegärligheten. Därför bör man se över hur handikapptillstånden används och fundera över möjliga lösningar. En lösning som man skulle kunna beakta är att handikapptillstånden istället för att vara registrerade på en person är registrerade på en bil. Det skulle minska stöldbegärligheten.

Stockholm den 1 oktober 2007

Yilmaz Kerimo (s)

Tommy Waidelich (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)