Handläggningstider för vapenlicenser

Motion 2011/12:Ju267 av Krister Örnfjäder (S)

av Krister Örnfjäder (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomlysning av den rådande situationen när det gäller handläggningen av vapenlicenser.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge den ansvariga myndigheten i uppdrag att åtgärda problemet med långa handläggningstider för vapenlicenser.

Motivering

Handläggningstider för vapenlicenser är enligt uppgift rekordlånga. Detta gäller i första hand i storstadsregioner. Där kan det ta upp till tio veckor för en köpare att få licens till sitt nya vapen, när det på mindre orter tar mindre än en timma.

Enligt samma informationskälla är detta ett stort problem för vapenhandlare och det tär på deras företag ekonomiskt.

Ett skäl som åberopas till de långa handläggningstiderna är att de beror på genomlysning personalbrist och semestrar. De som ansöker om licensen hänvisar till att de betalar 250 kr och anser därför att de bekostar tjänsten gott och väl.

Vad vi alla kan vara överens om är att det finns ett problem som behöver lösas.

Det kan inte vara rimligt med så långa handläggningstider som tio veckor när man samtidigt kan visa på att det går att handlägga licenserna på mindre än en timma.

En av situationen måste ske och en förbättring komma till stånd inför framtiden.

Stockholm den 3 oktober 2011

Krister Örnfjäder (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)