Handläggningstiderna hos Patent- och registreringsverket

Motion 2018/19:793 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av handläggningstiderna hos Patent- och registreringsverket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I slutbetänkandet av Patentlagsutredningen SOU 2015:41 framgår att handläggnings­tiderna hos Patent- och registreringsverket är mycket långa. Att så är fallet när just innovationer, nya idéer och lösningar är grundläggande för vår tillväxt och utveckling är mycket olyckligt. Det kan dessutom vara förödande för innovatörer och företagare, när vi lever i en globaliserad värld med allt snabbare utveckling, som på grund av denna saktfärdighet riskerar att bli omsprungna.

Det är därför fundamentalt att Sverige är ett land där forskare och uppfinnare får möjlighet att verka och har de förutsättningar som behövs för att utveckla och satsa på sina idéer.

Den statliga myndigheten Vinnova stödjer innovation och nytänkande ekonomiskt och främjar att företagen satsar på just det. År 2017 betalade Vinnova ut cirka 3,1 miljarder kronor fördelat på 3834 projekt.


En viktig aspekt gällande innovationer och nya lösningar är patent. Ansökningar om patent hanteras idag av Patent- och registreringsverket. Av PRV:s information till patentsökare framgår att det alltid tar minst sex månader från det att man skickar in sin patentansökan tills den börjar granskas. En så pass lång handläggningstid utgör ett hinder för att många innovationer ska bli verklighet och gör att Sverige hamnar på efterkälken i förhållande till andra länder. Det krävs en översyn av handläggningstiderna hos Patent- och registreringsverket.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)