Handlingsplan mot internationella stöldligor

Motion 2019/20:875 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska redovisa resultatet av sin handlingsplan mot internationella stöldligor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utländska stöldligor står för över hälften av alla inbrott och huvuddelen av stölderna när det kommer till traktorer, entreprenadmaskiner och båtmotorer. Ligorna är extremt brottsaktiva. Efter att de slagit till smugglas stöldgodset i allmänhet snabbt ut ur landet.

I Värmlands län finns det ett antal utländska stöldligor som är speciellt brottsaktiva utmed riksgränsen mot Norge. Ligorna använder gränsen för multikriminalitet såsom smuggling och häleriverksamhet. Under de senaste åren har problemen med utländska stöldligor ökat snabbt. Låga straff och få gränskontroller gör Sverige till ett perfekt mål för deras verksamhet. Regeringen presenterade en handlingsplan mot internationella stöldligor under förra året. Men denna handlingsplan har inte renderat några konkreta åtgärder och resultatet av handlingsplanen har ej heller redovisats till riksdagen.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)