Handlingsplan mot TBC

Motion 2016/17:2894 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)

av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast möjligt införa en nationell krisplan för att bekämpa sjukdomen TBC och inrätta kontroller i enlighet med WHO:s önskemål och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För inte så länge sedan kunde vi skryta med att Sverige var ett land fritt från TBC. Så är det dessvärre inte längre. Sakta men säkert har TBC-fall uppstått som en följd av att människor från framförallt fattigare delar av världen har flyttat till vårt land. Trots detta faktum saknas idag flertalet kontroller och när så är fallet krävs handling. Faktum är att vi idag nått en punkt där läget är så allvarligt att Världshälsoorganisationen WHO aktivt uppmanar Sverige att ta fram en nationell krisplan för att bekämpa sjukdomens spridning. Normalt sett brukar WHO rikta in sig på de länder som klassas som ”högincidentländer”, men nu inkluderas alltså Sverige eftersom vi inte bara har bristande kontroll på dem som väljer att flyta till Sverige utan även har en ovanligt stor invandring till Sverige.

Enligt Folkhälsomyndigheten rapporterades 684 nya fall av TBC under 2014. Att ta fram en nationell krisplan för att säkerställa tillgången till adekvat vård och hantering av tuberkulos i hela landet bör därför välkomnas. WHO påtalar i sin uppmaning särskilt vikten av en skärpt epidemiologisk övervakning. Vad de menar med detta är obligatoriska hälsoundersökningar av personer i riskgrupper samt uppföljande kontroller för personer som sedan tidigare konstaterats smittade för att säkerställa att påbörjad behandling slutförs.

Ansvaret att ta fram en nationell tuberkulosplan, organisera smittspårning, identifiera riskgrupper för sjukdomen och ta fram strategier för att nå dessa grupper faller idag på Folkhälsomyndigheten som den 1 september i år anordnade en TBC-dag. Riksdagen bör ge regeringen tillkänna att snarast möjligt ta fram en lagstiftning som möjliggör önskad tuberkulosplan samt nödvändiga kontroller.

 

 

Markus Wiechel (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)