Hantering av aska efter avlidna

Motion 2011/12:K309 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av begravningslagen och begravningsförordningen och deras föreskrifter.

Större frihet att välja former för avsked

Efter ett dödsfall bör man så långt som möjligt tillgodose den dödes och de efterlevandes önskemål om hur avskedet ska se ut. Begravningslagen innehåller dock begränsningar och regler för detta, som vi tycker är alltför stelbenta i vissa stycken.

Sveriges sammansättning av invånare är blandad. Många har ursprung i andra länder och det händer ibland att man vill ha sin aska spridd både i Sverige och i ursprungslandet. För att få göra detta krävs synnerliga skäl. Detta innebär i praktiken tillstånd från länsstyrelsen som kräver en allvarlig religiös uppfattning. Vi anser dock att det är ett högst rimligt önskemål att få sin aska spridd även om man inte har en religiös trosuppfattning.

På samma sätt är det i normalfallet inte heller tillåtet för de anhöriga att förvara den avlidnes aska hemma, såvida man inte tillhör en religion där detta är en viktig del i avskedet.

Det känns föråldrat att lagstiftningen i många fall endast lämnar utrymme för avvikelse från bestämmelserna om man har en övertygelse som är av det religiösa slaget. Människors önskemål om avskedets former behandlas helt olika enbart på grund av religiös övertygelse. I Sverige är det en viktig princip att lagstiftningen ska bygga på sekulära principer. Därför bör begravningslagen och begravningsförordningen och deras föreskrifter ses över.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2011

Mia Sydow Mölleby (V)

Bengt Berg (V)

Marianne Berg (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Eva Olofsson (V)

Lena Olsson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)