Hantering av oöppnade mediciner

Motion 2008/09:So351 av Solveig Zander (c)

av Solveig Zander (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att kunna ta till vara oöppnade medicinförpackningar.

Motivering

Vi lever i ett samhälle där vi måste se till vår miljö och i det sammanhanget är det angeläget att återvinna det som är möjligt. I dag lämnas en stor mängd mediciner tillbaka till apoteken i oöppnade förpackningar. Dessa bränns eller förstörs trots att de är oöppnade och förslutna och fortfarande användbara.

Läkemedelskostnaderna ökar från år till år. Av det skälet bör man se vilka möjligheter som finnas att ta till vara de oöppnade förpackningarna. Det kan bildas speciella returcentrum i varje län eller region, nära knutet till apoteket, som skulle kunna ta till vara medicinerna och lämna dem för användning i landstingets egna verksamheter.

Stockholm den 2 oktober 2008

Solveig Zander (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)