Harald Edelstams insatser

Motion 2007/08:Kr243 av Luciano Astudillo (s)

av Luciano Astudillo (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppmärksammandet av ambassadör Harald Edelstams hjältemodiga insatser.

Motivering

År 1972 blev Harald Edelstam ambassadör i Chile. Det betyder att Edelstam var svensk ambassadör i Chile när militären genomförde den ökända statskuppen den 11 september 1973. I samband med militärkuppen inleddes en klappjakt på Allendes anhängare och på vänstersympatisörer från övriga Latinamerika som tagit sin tillflykt till Chile. Över 3 000 personer mördades. Tusen är fortfarande förvunna. Hundratusentals fängslades och torterades.

Under några få månader räddade Edelstam livet på mer än 1 000 människor. Genom att erbjuda fri lejd och politisk asyl i Sverige åt förföljda chilenare och andra latinamerikaner som flytt till Chile från militärdiktaturerna i Uruguay och Brasilien kunde många lämna Chile. Det agerandet förlänade honom epitetet en sentida Raoul Wallenberg.

I Latinamerika finns det otaliga gator och torg uppkallade efter Harald Edelstam. Bland de tiotusentals chilenare som i dag bor i Sverige, liksom generellt i Latinamerika, betraktas Edelstam som en stor hjälte. Han personifierar det solidariska land som en gång så öppenhjärtigt öppnade sin famn åt förföljda flyktingar.

Trots Edelstams hjältemodiga insatser är han i dag relativt okänd i Sverige. Svenska auktoriteter har varit dåliga på att uppmärksamma Edelstams gärningar. Men det är inte för sent. I syfte att uppmärksamma Edelstams hjältemodiga insats bör regeringen sätta upp en minnesplakett med Harald Edelstams namn t.ex. på Arvfurstens palats.

Stockholm den 1 oktober 2007

Luciano Astudillo (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)