Hårdare tag mot gängkriminaliteten

Motion 2018/19:1650 av John Weinerhall (M)

av John Weinerhall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att råda bot på gängkriminaliteten genom att införa ett belöningssystem och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att råda bot på gängkriminaliteten genom att stoppa utbetalningar från transfereringssystemen och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att råda bot på gängkriminaliteten genom att intagna placeras långt ifrån sin hemort och förbjuds tillgång till sådant som kan vara statusbringande och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att råda bot på gängkriminaliteten genom att intagna inte ges möjlighet till indirekt fortsatt kriminell aktivitet och erbjuds endast mycket enkel standard och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att råda bot på gängkriminaliteten genom fördubblade straffvärden och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att råda bot på gängkriminaliteten genom att förtidsfrigivning, straffrabatten för unga och mängdrabatten tas bort och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att råda bot på gängkriminaliteten genom att tillåta straffrabatt för kriminella som medverkar till fällande dom mot andra gängkriminella och genom att tillåta polisen att använda sig av brottsprovokation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har gängkriminaliteten och våldet i framför allt våra större städers förorter växt sig allt större. I utsatta områden har gängkriminaliteten blivit ett sätt att skaffa sig såväl status som stora inkomster, och allt fler unga har på senare år dragits in i kriminella gäng. Hittills har Sverige inte varit tillräckligt framgångsrikt i att stävja brottsligheten. Därför behövs ett helt reformpaket som vid en första anblick innehåller extraordinära insatser och åtgärder. Det krävs dock för att bukt med den extraordinära situation vi har i delar av vårt samhälle.

I debatten framförs ofta argument som att vi måste se till att de som antingen redan är fast i gängkriminalitet eller står i begrepp att hamna därr alternativ från samhället i form av studier, jobb och meningsfulla fritidsaktiviteter. Detta räcker dock inte när gängkriminella kan tjäna hundratusentals kronor i månaden på sitt kriminella före­tagande. Det krävs drastiska åtgärder vid sidan av det preventiva arbetet för att krossa de kriminellas affärsmodell – det måste på riktigt bli jobbigt att vara kriminell i Sverige.

Därför borde nedanstående utredas:

 • Införandet av ett belöningssystem på en fast mindre men inte oansenlig summa för den som anmäler brott kopplat till gängkriminalitet och som leder till fällande dom.
 • Hur man kan stoppa alla utbetalningar från offentliga transfereringssystem till personer som kan kopplas till kriminella nätverk och att utmäta dessas tillgångar i större utsträckning.
 • Att gängkriminellas tid i kriminalvårdens förvar borde innebära att de placeras långtifrån sin hemort och att tillgången till sådant som kan vara statusbringande såsom kläder, smycken, accessoarer och dylikt förbjuds.
 • Att tiden i fängelse inte heller ska möjliggöra indirekt fortsatt kriminell aktivitet och som en del av straffet, men också av kostnadsmässiga skäl, ska också standarden kunna vara av mycket enkel karaktär. Detta och de i det föregående stycket nämnda åtgärderna borde ses över i regleringsbrevet till Kriminalvården.
 • Att brott som kan kopplas till gängkriminalitet ges fördubblat straffvärde för att markera att samhället ser särskilt allvarligt gängkriminalitet.
 • Avskaffandet av all förtidsfrigivning och ta bort såväl straffrabatten för unga som mängdrabatten vid flertalet begångna brott. Varje brott som begås ska resultera i ett straff, hela straffet ska avtjänas och myndiga personer ska ta den fulla konsekvensen av begången handling.
 • Att tillåta straffrabatt för de kriminella som medverkar till fällande dom mot andra gängkriminella och att tillåta polisen att använda sig av brottsprovokation.

John Weinerhall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)