Harmonisering av karenstid för sjukpenning oavsett om man betalar egenavgift eller har en anställning

Motion 2020/21:3078 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa samma karenstid för sjukpenning för den som betalar egenavgift som för den som har anställning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Alla personer i Sverige ska oberoende av hur man försörjer sig (som uppbär löne­ersättning) ha som utgångspunkt samma antal karensdagar för sjukpenning. Den som driver enskild firma, handels- eller kommanditbolag kan själv välja karenstid hos Försäkringskassan: 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar. Ju längre karenstid, desto lägre egenavgifter – men också fler sjukdagar helt utan inkomst. Detta gäller dock enbart tills man fyller 55 år. Därefter är man förbjuden att byta till en lägre karens.

Många småföretagare är dock inte medvetna om att de automatiskt placeras med en karenstid på sju dagar. Det kan bli en kostsam upptäckt den dag man blir sjuk och inte får någon ersättning förrän dag åtta.

Det vore naturligt att samma karenstid är utgångsläget för alla. Därför bör karens­tiden för den som inte gjort ett aktivt val ändras från sju dagar till en. Denna förändring skulle öka tryggheten för många småföretagare. Detta medför även att egenavgifterna behöver justeras.

 

 

Mattias Karlsson i Luleå (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)