Hästens och ridsportens betydelse i dagens samhälle

Motion 2005/06:MJ528 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Hästen i dagens Sverige 3

5 Hästnäringen 4

6 Svensk hästsport 4

6.1 Ridsporten – en stor folkrörelse 4

6.1.1 Säkerheten inom ridsporten 7

6.2 Trav- och galoppsporten 7

6.2.1 Veterinärmedverkan vid ryttartävlingar 8

6.3 Säkrare hästtransporter 8

7 Svensk hästavel 9

7.1 Bevara den kallblodiga travaren 9

7.2 Den varmblodiga travhästen 9

7.3 Engelskt fullblod 10

7.4 Svensk halvblodsavel 10

8 Forskning och utbildning 11

8.1 Den hippologiska högskoleutbildningen 11

8.2 Hovslagarutbildningen 11

8.3 Utbildning av unghästar 11

9 Veterinärvård av hästar 11

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen skyndsamt lägger
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)