Havsmiljö och fiske

Motion 2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2016/17:1989

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Havsmiljö och fiske

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Våra hav som ekosystem är hotade

Åtgärder krävs globalt, inom EU och nationellt

Minska övergödningen

Inför nationellt bindande mål för att minska utsläpp av fosfor och kväve

Minska konsumtion av livsmedel som bidrar till övergödning

Motverka dumpning av toalettavfall från fartyg

Förbättra rening från enskilda avlopp

Miljögifter och mikroplaster försämrar miljö och hälsa

Minska spridningen av mikroplaster i haven

Intakta ekosystem med hållbart fiske

Stärk fisketillsynen och minska det illegala fisket

Inför förbud mot bottentrålning

Reglera fisket i Natura 2000-områden

EU:s fiskepartnersavtal

Förbud mot ålfiske

Skydda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)