Havspolitik

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:MJ390

av Lars Ohly m.fl. (v)

Havspolitik

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Tillståndet i haven längs den svenska kusten 8

3.1 De svenska miljömålen och den nationella strategin för havsmiljön 9

4 Internationella åtgärder 10

4.1 Ny havsplanering och förvaltning 10

4.2 EU:s marina strategi 11

4.3 EU:s ekonomiska ansvar 12

4.4 Utveckla Helsingforskonventionen och Ospar 12

4.5 Öka miljökraven på sjöfarten 13

4.5.1 Stärk de internationella sjöfartskonventionerna 13

4.5.2 EU:s gemensamma havs- och sjöfartspolitik 14

4.6 Miljöanpassa jordbruket runt Östersjön 15

4.7 Krav på hållbart nyttjande av fiskebestånden 15

4.8 Värna Fiskesekretariatets verksamhet 16

4.9 Agera för höjt klimatmål
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (53)