HBT-frågor

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2006/07:So463

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

HBT-frågor

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut 2

2 Inledning 5

3 Äktenskap 6

4 Attityder och bemötanden 6

4.1 Vården 7

4.2 Smittskyddslagen 8

4.3 Skolan 8

4.4 Andra offentliga instanser 9

5 Diskriminering och hatbrott 10

6 Våld i förhållanden 11

7 Barn 12

7.1 Fertilitetsvård 12

7.2 Adoptioner 13

7.3 Familj 13

7.4 Intersexuella 13

8 Idrottsrörelsen 14

9 Transpersoner 15

10 HBT-personer i världen 16

10.1 Sveriges roll i världen 17

10.2 HBT-pakt i EU 18

10.3 Flyktingmottagandet 19

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om översyn av nya lagar och lagar som revideras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)