HBT-personers mänskliga rättigheter

Motion 2008/09:A355 av Josefin Brink m.fl. (v)

av Josefin Brink m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2008/09:A355

av Josefin Brink m.fl. (v)

HBT-personers mänskliga rättigheter

v305

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

3.1 Heteronormativitet och fördomar 6

4 Asylsökande HBT-personer 7

5 Rättstrygghet för HBT-personer 8

5.1 Ny diskrimineringslag 8

5.2 En särskild HBT-förordning för myndigheterna 9

5.3 Tillsynsmyndigheters särskilda ansvar 9

6 Den heteronormativa lagstiftningen 10

6.1 Förälder i stället för ”mor och far” 10

7 Hatbrott 11

7.1 Försvårande omständigheter 11

7.2 Ökad HBT-kompetens inom rättsväsendet 11

7.3 Brottsofferjour för HBT-personer 13

8 Familjerätt 13

8.1 Könsneutral äktenskapslagstiftning 14

9 Assisterad befruktning och äggdonation 14

9.1 Utredningen 15

9.2 Barnets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)