HBT-personers rättigheter och livsvillkor

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:So335

av Lars Ohly m.fl. (v)

HBT-personers rättigheter och livsvillkor

Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

3.1 Heteronormativitet 6

3.2 Lesbisk feminism 6

4 Internationellt arbete 7

5 Asylsökande HBT-personer 7

6 Rättstrygghet för HBT-personer 9

6.1 Grundlagen 9

6.2 En särskild HBT-förordning för myndigheterna 9

6.3 Tillsynsmyndigheters särskilda ansvar 10

7 Den heteronormativa lagstiftningen 11

7.1 Queerteori 11

7.2 Objektifieringen i medierna hotar jämställdheten 11

7.3 Förälder i stället för ”mor och far” 12

8 Brottsbalken 12

8.1 Hatbrott 12

8.1.1 Förolämpning 12

8.1.2 Försvårande omständigheter 13

8.1.3 Diskriminering 13

8.2 Ökad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)