Hbtqi-frågor i världen

Motion 2022/23:53 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:53

av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Hbtqi-frågor i världen

1        Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Sverige ska aktivt driva hbtqi-frågor inom FN

5Sverige ska aktivt driva hbtqi-frågor inom EU

6Sverige ska aktivt driva hbtqi-frågorna i OSSE

7Sverige ska aktivt driva hbtqi-frågorna inom det nordiska samarbetet och i Europarådet

8Sidas verksamhet och svenskt utvecklingssamarbete

9Hbtqi-organisationers begränsade utrymme

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska agera för att den oberoende experten på hbtqi-frågor i FN:s råd för mänskliga rättigheter ska få goda organisatoriska och finansiella förutsättningar för att genomföra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-14 Granskad: 2022-11-14 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)