Hela Sverige ska jobba

Motion 2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2018/19:2807

av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Hela Sverige ska jobba

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka drivkrafterna att arbeta genom att sänka skatten på arbete för alla som jobbar och särskilt för dem med låga inkomster och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetslöshets­försäkringen bör förändras för att bli en effektiv omställningsförsäkring och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tiden med statlig ersättning vid arbetslöshet bör begränsas till tre år och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strikt arbetslinje
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (26)